PERIDECT +


 

Professional Perimeter Intrusion Detection System 

 

Svrha zaštite perimetra je da detektuje provalnika tačno na granici štićenog objekta kako bi se pravovremeno i efikasno reagovalo. Ovo znači manji rizik i prevenciju od veće štete koju bi provalnik napravio u slučaju samo unutrašnje zaštite/detekcije. 

 

1 Prezentacija (EN)

 

 

 

Peridect + je novi proizvod kompanije Sieza i predstavlja poboljšanu modifikovanu varijantu sistema Peridect. Kao i Peridect standard, predviđen je za sve vrste ograda i sve tipove terena.

 


 

 

Osnovna topologija

 

Peridect plus

 

 

 


 

Prednosti Peridect sistema

 

  sieza logo mali Tačna detekcija mesta upada na objekat

  sieza logo mali Mali broj lažnih alarma zahvaljujući diferencijalnoj logici

  sieza logo mali Jednostavna arhitektura i laka instalacija i zamena

  sieza logo mali Nezavisno podešavanje svakog pojedinačnog detektora

  sieza logo mali Radna temperatura od -55°C do +85°C

  sieza logo mali Dug radni vek, nema pokretnih delova

  sieza logo mali Jednostavna integracija sa drugim sigurnosnim sistemima

  sieza logo mali Maksimalna dužina linije oko 1300m

 


 

Primena 

 

  sieza logo mali Industrijalni i komercijalni objekti

  sieza logo mali Kritična infrastruktura

  sieza logo mali Elektrane

  sieza logo mali Aerodromi

  sieza logo mali Zatvori

  sieza logo mali Vojni objekti

  sieza logo mali Ambasade

  sieza logo mali Nacionalne granice

 


 

Osobine Peridect + sistema 

 

  sieza logo mali Modularan sistem, spreman za buduće nadogradnje

  sieza logo mali Do 500 adresa po jednom Linijskom kontroleru - do 1.5km perimetra

  sieza logo mali Safeguarded linija detekcije - master/slave sistem

  sieza logo mali Zaštita linije od kratkog spoja separatorima

  sieza logo mali Nezavisno podešavanje svakog detektora ponaosob

  sieza logo mali Simetrično povezivanje detektora - zaštita od interferencije

  sieza logo mali Velika brzina komunikacije

  sieza logo mali Galvansko razdvajanje linije detekcije

  sieza logo mali LAN i RS485 interfejsi na CUP+ kontroleru

  sieza logo mali Direktna kontrola IP i analognih speed dome kamera (PTZ kamera) 

Varijante Peridect + detektora

 

  sieza logo mali Antivandal verzija

  sieza logo mali Standard verzija

  sieza logo mali Skrivena verzija 

 


 

Topologije - primeri instalacije

 

 standardno peridect pl

circle peridect plus

safeguarder peridect

 

 

 


 

plus1plus2

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2019 item centar d.o.o..