PERIMETARSKA ZAŠTITA


 

PASIVNI SISTEMI

 Fizičke ograde

 


 

AKTIVNI SISTEMI

 Sistemi perimetarske zaštite za montažu na ogradama

 Sistemi perimetarske zaštite za polaganje ispod zemljine površine

 Mikrotalasne barijere

 Infracrvene barijere

 Perimetarska zaštita sa spoljašnjim detektorima

 

* Efikasan sistem perimetarske zaštite kombinuje aktivne i pasivne sisteme

 

 

 

 

Široko polje aplikacija.

Perimetarska zaštita je široka oblast aplikacija. Ona obuhvata instalacije poput fizičkih ograda, video nadzora sa analitikom, osvetljenja, obezbeđenja kontrolno -  propusnih stanica i ograđenog prostora, kao i senzora za kontrolu granica privatnih poseda, industrijskih i komercijalnih objekata

 

Prva efikasna prepreka

Perimetarska zaštita je prva efikasna prepreka za provalnike. Metalana ograda je fizička prepreka koju provalnik može jednostavno da probije preskakanjem, presecanjem ili podizanjem. Perimetarski sistem zaštite elektronskim putem upozorava na provalnika na samoj ivici objekta.

 

 

Početak

Od kada je napravljen prvi sigurnosni sistem, stručnjaci su pokašavali da otkriju najbolji način za rano otkrivanje provalnika, pre nego što se približi objektu i napravi materijalnu štetu. To je bila početna ideja za nastanak sistema za perimetarsku zaštitu sa infracrvenim i mikrotalasnim barijerama, i sistema koji se ukopavaju u zemlju ili instaliraju na samoj ogradi objekta.

 

Peridect elektr 

 

Analiza

Da bi objekat imao adekvatan sigurnosni sistem, neophodno je analizirati više parametara – veličinu objekta, geografski položaj, meteorološke uslove, ogradu i  kapije na objektu, komunikaciju duž perimetra, osvetljenje, kao i položaj objekata koji se nalaze u blizini. U vreme brze ekspanzije i integracije sigurnosnih sistema, najviši zahtevi se odnose na profesionalne sisteme za detekciju provale na perimetru objekta. Ti zahtevi moraju biti ispunjeni tokom celog veka eksploatacije sistema, u različitim situacijama, meteorološkim uslovima i klimatskim zonama.

 

riva-banner-perimeter-final-neu 

 

 
Copyright © 2019 item centar d.o.o..