EVENT MANAGEMENT


Upravljanje Događajima


Iako se čini, da su potencijali za unapređenje bezbednosti, automatizaciju i IT sisteme iscrpljeni i da ne postoji prostor za dalja unapređenja, situacija nije takva. Mnoge oraganizacije su investirale dosta sredstava u ove sisteme, i sada logično razmišljaju o tome kako da ih što efikasnije iskoriste i dalje razvijaju. U godinama koje dolaze, ovaj trend, zajedno sa povećanim potrebama za smanjenjem troškova, će se nastaviti.

Mi posmatramo ove trendove na dugoročnoj osnovi, i trudimo se da dizajniramo najefikasnija rešenja. Ovo se, između ostalog, odrazilo na implementaciju kompletnog alata za upravljanje događajima na uređajima u IPLOG i LAN‐RING sistemima. Na taj način, uspeli smo da procenimo impuls koji je potekao od jednog sistema i da ga prenesemo na drugi sistem.
 

Verujemo da smo na pravom putu i cenimo Vašu podršku
Tomas Metelka, Tehnički direktor

 


Automatske akcije

 

Osnovna uloga upravljanja događajima je korišćenje sinergetskih efekata podešavanja, čime se povećava vrednost sistema u celini. Kamere više nisu samo pasivni posmatrači na datoj lokaciiji. Dok drugi senzori beleže kretanja, požar, otvaranje vrata itd, kamera se automatski okreće prema uočenom problemu.

 EM1

EM2

 

 


 Dostupni ulazi i izlazi

 

Jednistven set alatki u EXTENSION meniju LAN‐RING svičeva i monitoring jedinicama IPLOG dozvoljava Vam da podesite širok spektar automatskih akcija nezavisnih od spoljašnjeg softvera. Za njihovo podešavanje, dostupan je širok opseg ulaza i izlaza. Na osnovu zahteva klijenta, možemo proširiti opseg akcija.

EM3

 

 

 
Copyright © 2019 item centar d.o.o..